Filtratie & Beluchting

Als de vijver zo is aangelegd dat er een natuurlijk evenwicht kan ontstaan, is een filterinstallatie in principe niet nodig. Toch is het verstandig om een filter te installeren. We verkrijgen veel eerder een goed evenwicht, terwijl bij gebruik van de juiste filtermaterialen het water kristalhelder wordt. Bijkomend is dat de watercirculatie van de pomp zorgt voor extra zuurstof. Met de Velda filterinstallaties en bijbehorende vijverpompen kunnen vijvers tot 50.000 liter worden ingericht. Bedenk wel dat uiteindelijk de filtermaterialen bepalend zijn voor de kwaliteit van het water.

Drukfilters

De Velda drukfilters zijn goed bestand tegen een hoge druk die wordt opgebouwd wanneer het water hoogteverschil moet overbruggen Bijvoorbeeld bij het gebruik van een…

Biofilters

Bij gebruik van de juiste filtermaterialen, zijn dit type filters bij uitstek geschikt om zweefalgen en ziekteverwekkers te voorkomen

UV-C Unit

Naast de complete UV apparaten heeft Velda ook speciale inbouw UV-C unit's.

Pompen

Een vijverpomp is onmisbaar voor de watertoevoer naar het filter.

Filtermaterialen

De juiste combinatie van filtermaterialen zijn zeer bepalend voor de gezondheid en kwaliteit van het vijverwater.

Oppervlaktefilters

Een helder en stofvrij wateroppervlak is een eerste vereiste voor een fraai aanzicht van de vijver.

Beluchting

Voor een gezond vijvermilieu, waarin vissen en planten prima gedijen, is het aan te bevelen een extra beluchting aan te brengen.

Votre vie privée est importante pour nous

A partir du 25 mai notre politique de confidentialité suit le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne. Velda a actualisé sa politique de confidentialité pour que vous soyez informé comment nous protégeons vos données, entre autres comment vous pouvez excercer vos droits d’accès aux données personnelles.

Notre politique de confidentialité